POWRÓT

Zapytanie ofertowe nr z dnia 04.07.2018
Projekt:
Dodane: 04-07-2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie konspektu zajęć oraz  warsztatów kompetencji społecznych w ramach realizacji projektu pn. "Krok naprzód" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.   W zapytaniu ofertowym w ramach procedury rozeznania rynku z dnia 04.07.2018 r. polegającym na wyłonieniu wykonawcy konspektu zajęć oraz  warsztatów kompetencji społecznych w projekcie pt. „Krok naprzód”  - nastąpiła oczywista omyłka w pkt. 4  . Kryteria oceny ofert. W 2 kryterium dotyczącym oceny konspektu zajęć zamiast zdania:  "suma punktów przyznanych przez każdego eksperta" powinno być  "średnia punktów przyznanych przez każdego eksperta".
Termin składania zapytań ofertowych: 09-07-2018 23:59
Kryterium oceny oferty:
Kryterium Znaczenie procentowe
Cena 30
Ocena konspektu zajęć 70
Załączniki:
Zapytanie - rozeznanie rynku - 04.07.2018
628,39 KB