Aktualności

Informacja o Zapytaniu Ofertowym nr 27/5.3/2011 na usługę cateringową w subregionie EGO

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na Organizację warsztatów w społecznościach w latach 2011 – 2012 w gminach/powiecie w subregionie EGO w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Kryteria oceny ofert – cena ofertowa 100 %

Termin składania ofert: 5.05.2011 godz. 12:00

Zapytanie_na_warsztaty_w_gminach_powiecie_nr27_5.3_2011_EGO.pdf

Zapytanie_na_warsztaty_w_gminach_powiecie_nr27_5.3_2011_EGO.doc

Zmiana do zapytania 27/5.3/2011

Protokół do zapytania nr 27/5.3/2011