Aktualności

Zapytanie ofertowe 2/2010

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego usługi:  Wynajem 2 sal szkoleniowych oraz zapewnienie usługi noclegowej i cateringowej- nr zapytania ofertowego 2/2010.
Niniejszym informuję, iż we wskazanym powyżej postępowaniu złożono następujące oferty:
  • Oferta nr 1 – Hotel Borowina– oferta złożona w dniu 19.05.2010 r. w formie elektronicznej.;
  • Oferta nr 2 – Hotel Palatium– oferta złożona w dniu 24.05.2010 r. w formie elektronicznej;
  • Oferta nr 3 –Rest Hotel– oferta złożona w dniu 25.05.2010 r. w formie elektronicznej.;
  • Oferta nr 4 – Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w Konstancinie Jeziorna– oferta złożona w dniu 25.05.2010 r. w formie elektronicznej.;
Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Hotel  Hotel Borowina. Wykonawca ten zaproponował najniższą cenę spośród złożonych ofert
Oferty odrzucone: Oferta nr 2 – Hotel Palatium z powodu braku załącznika z kalkulacją usługi noclegowej.