Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE 37/1.18/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego nr 26/1.18/2011 na wykonawcę usługi zakwaterowanie i wyżywienie podczas wizyty członków zespołu Laboratorium Innowacji Społecznej w Lizbonie na konferencji “Community Development Conference” w dn. 5-9 lipca 2011 r. w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 09.06.2011, o godz. 12.00

TENDER INQUIRY 37/1.18/2011

CAL association is currently looking for contractor to provide services:  accommodation and meals for Laboratory of Social Innovation  team members during their visit at “Community Development International Conference” held in Lisbon, 5-9 July, 2011, for 4 people.

I enclose the tender inquiry, which should be returned to karolinak@cal.org.pl , till 09.06..2011, 12:00.

TENDER INQUIRY 37.1.18.2011 eng.doc
TENDER INQUIRY 37.1.18.2011 eng.pdf

zapytanie ofertowe 37_1.18_2011.doc
zapytanie ofertowe 37_1.18_2011.pdf 

 

W zapytaniu 37/1.18/2011 nie złożono żadnej oferty.  Wobec powyższego nie dokonywano oceny ofert szczegółowe informacje znajdują się w protokole.
Protokół__nr_37_1.18_2011.pdf