Aktualności

Zapytanie ofertowe 45/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na Organizację wydarzenia własnego w subregionie „Nadwiślańskim”: w 2011 roku w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

 

Kryteria oceny ofert:

1. Cena ofertowa

100 %

Termin składania ofert: 15.06.2011 godz. 11:00

Zapytanie ofertowe 45/5.3/2011 doc.

Zapytanie ofertowe 45/5.3/2011 pdf

Protokół do zapytania nr 45/5.3/2011