Aktualności

Zapytanie ofertowe 48/5.3/2011

Zapytanie ofertowe nr 48/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na prowadzenie warsztatów w społecznościach lokalnych (w gminach i powiatach) w subregionie Nadwiślańskim w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

 

Kryteria oceny ofert:

1. Cena ofertowa

100 %

 

Termin składania ofert: 27.07.2011 godz. 13:00

Zapytanie_ofertowe_48/5.3/2011.doc

Zapytanie_ofertowe_48/5.3/2011.pdf

 Protokół 48