Aktualności

Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy prawno-ustawowej dot. strategii wojewódzkich w zakresie polityki społecznej

Informujemy o ogłoszeniu zapytania ofertowego na 

Opracowanie ekspertyzy prawno-ustawowej dot. strategii wojewódzkich w zakresie polityki społecznej

w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

 

Kryteria oceny ofert:

1.      Cena ofertowa 60%

2.      Doświadczenie 40%

Termin składania ofert: 17.06.2011 godz. 12:00

Zapytanie_ofertowe_strategie_wojewodzkie.doc
Zapytanie_ofertowe_strategie_wojewodzkie.pdf
Protokół_39.pdf