Aktualności

Zapytanie ofertowe nr: 11/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na organizację wydarzeń w subregionie „Płock”: spotkania plenarnego (tzw. Forum), sesji roboczych jedno i dwudniowych (tzw. LAS-ów – Laboratoriów Animacji Społecznej) oraz wydarzeń własnych w 2011 roku  w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena

2. Doświadczenie


Termin składania ofert: 16 marca 2011 rok, godz. 16.00

ZAPYTANIE_OFERTOWE_11_5.3_2011.pdf

ZAPYTANIE_OFERTOWE_11_5.3_2011.doc

protokół 11_5.3_2011.pdf