Aktualności

Zapytanie ofertowe nr: 12/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na organizację wydarzeń w subregionie  „Krzemienny Krąg”: spotkania plenarnego (tzw. Forum) oraz sesji roboczych jedno i dwudniowych w 2011 roku w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena

2. Doświadczenie


Termin składania ofert: 16 marca 2011 rok, godz. 16.00

ZAPYTANIE_OFERTOWE_12_5.3_2011.pdf

ZAPYTANIE_OFERTOWE_12_5.3_2011.doc

ZAPYTANIE_OFERTOWE_12_5.3_2011_po zmianie.pdf

ZAPYTANIE_OFERTOWE_12_5.3_2011_po zmianie.doc

Zmiana 1 zap.12.5.3.2011.pdf

protokół 12_5.3_2011.pdf