Aktualności

Zapytanie ofertowe nr: 14/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na organizację jednej sesji roboczej jednodniowej i jednej wizyty w subregionie Wzgórza Dalkowskie 2011 roku w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

 

Kryteria:

1. Cena ofertowa

2. Doświadczenie

Termin składania ofert: 17 marca 2011 rok, godz. 10.00

ZAPYTANIE_OFERTOWE_14_5.3_2011.pdf

ZAPYTANIE_OFERTOWE_14_5.3_2011.doc

zapytanie_14_5.3_2011_po zmianie.pdf

zapytanie_14_5.3_2011_po zmianie.doc

Zmiana 1 zap14_5.3_2011.pdf

protokół 14_5.3_2011.pdf