Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 18/1.18/2011.

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego obsługi cateringowej podczas Seminarium podsumowującego fazę diagnozy w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.
Ogłaszamy rozpoczęcie przyjmowania ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 18/1.18/2011.
Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa podczas Seminarium podsumowującego fazę diagnozy w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
Kryterium oceny – cena, doświadczenie
Termin składania ofert – 8 lutego  2011 r. do godziny 15.00
Zapytanie ofertowe 18 PDF
Zapytanie ofertowe 18 DOC
Protokół_18.doc
Protokół_18.pdf