Aktualności

Zapytanie Ofertowe nr 19/1.18/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług transportowych podczas Sesji Warsztatowych w ramach projektu Seminarium podsumowującego fazę diagnozy w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.
Ogłaszamy rozpoczęcie przyjmowania ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 19/1.18/2011.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług transportowych podczas Sesji Warsztatowych ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
Kryterium oceny – cena, doświadczenie
Termin składania ofert – 8 lutego  2011 r. do godziny 15.00