Aktualności

Zapytanie ofertowe nr: 20/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na świadczenie usług transportowych na wizytę wzajemną subregionu Nadwiślańskiego do subregionu Wzgórz Dalkowskich w 2011 roku w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

 

Kryteria oceny ofert:  

1. Cena ofertowa

100 %

 

Termin składania ofert: 18.03.2011 godz. 20:00


ZAPYTANIE_OFERTOWE_20_5.3_2011.pdf

ZAPYTANIE_OFERTOWE_20_5.3_2011.doc

Zmiana 1 zap_20_5.3_2011.pdf

Zapytanie_ofertowe_20_5.3_2011_po_zmianie.pdf

Zapytanie_ofertowe_20_5.3_2011_po_zmianie.doc

protokół 20_5.3_2011.pdf