Aktualności

Zapytanie ofertowe nr: 22/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na udział w panelu dyskusyjnym z obszaru tematycznego partycypacja społeczna a zrównoważony rozwój podczas seminarium w Jeleniej Górze w dniach 5-6.04.2011 r. w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

 

Kryteria:

 

1. Cena ofertowa

40 %

2. Doświadczenie w przeprowadzeniu wykładów, warsztatów, prezentacji, szkoleń

50 %

3. Doświadczenie Wykonawcy w napisanych publikacjach

10 %


Termin składania ofert: 30 marca 2011 rok, godz. 10.00

zapytanie_ofertowe_22_5.3_2011.pdf

zapytanie_ofertowe_22_5.3_2011.doc

 

protokół do zapytania 22/5.3/2011