Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 24/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na Organizację warsztatów w społecznościach w latach 2011 – 2012 w Gminach/Powiecie w subregionie płocko-gostynińsko-sierpecki w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena ofertowa
100 %

Termin składania ofert: 28.04.2011 godz. 10:00

Zapyatnie_Ofertowe_24_5.3_2011.doc

Zapyatnie_Ofertowe_24_5.3_2011.pdf

Zapyatnie_Ofertowe_24_5.3_2011_po_zmianach.doc

Zapyatnie_Ofertowe_24_5.3_2011_po_zmianach.pdf

Zmiana 1 zap24_5.3_2011.doc

Zmiana 1 zap24_5.3_2011.pdf

Protokół