Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 2/7.4/2011

Zaproszenie do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/7.4/2011 na Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego – model działania 3-sektorowej spółdzielni socjalnej, działającej w sytuacjach kryzysowych w ramach projektu “Innowacje-przedsiębiorczość-rozwój”.

Termin składania ofert 20.05.2011 do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe nr 2/7.4/2011