Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 27/1.18/2011

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na transport dla 26 uczestników podczas wizyty studyjnej w Wlk. Brytanii w dn. 8-14 maja w ramach projektu w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 kwietnia 2011.

CAL association from Poland is currently looking for contractor to provide services:  transport for 26 participants during a study visit in GB, 8-14 May.

I enclose the tender inquiry, which should be returned to magdar@cal.org.pl, till 6.04.2011, 15:00.

Should you have any questions, please contact me: karolinak@cal.org.pl

 

27_transport_ENG.doc

27_transport_ENG.pdf

27_transport_PL.doc

27_transport_PL.pdf

Protokół_nr_27.doc

Protokół_nr_27.pdf

Protokol_eng.pdf