Aktualności

zapytanie ofertowe nr 30/1.18/2011

Ogłaszamy rozpoczęcie przyjmowania ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 30/1.18/2011.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu 3 warsztatów (wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych) przez 2 trenerów na spotkania ewaluacyjno-planistyczne dla animatorów regionalnych w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kryterium oceny – cena, doświadczenie
Termin nadsyłania ofert upływa 18.04.2011, godz. 15.00
zapytanie ofertowe warsztaty_30.pdf
zapytanie ofertowe warsztaty_30.doc
Protokół_30.doc
Protokół_30.pdf