Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 31/5.3/2011 na organizację warsztatów w subregionie Krzemienny Krąg

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na Organizację warsztatów w społecznościach w latach 2011 – 2012 w gminach/powiecie w subregionie Krzemienny Krąg w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena ofertowa

100 %

Termin składania ofert: 29.04.2011 godz. 16:00

Zapytanie_na_warsztaty_w_GMINY_i_POWIATY_Krzemienny.doc

Zapytanie_na_warsztaty_w_GMINY_i_POWIATY_Krzemienny.pdf

Protokół do zapytania nr 31/5.3/2011