Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 32/5.3/2011 na usługę transportową

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na Świadczenie usług transportowych na wizytę wzajemną subregionu EGO do subregionu Cud nad Wisłą w 2011 rokuw ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena ofertowa

100 %

Termin składania ofert: 04.05.2011 godz. 16:00

Zapytanie_ofertowe_transport_EGO_32_5,3_2011.doc

Zapytanie_ofertowe_transport_EGO_32_5,3_2011.pdf

Protokół z zapytania ofertowego nr 32/5.3/2011