Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 35/1.18/2011

Informujemy o ogłoszeniu zapytania ofertowego nr 35/1.18/2011 na zorganizowanie oprawę i druk 700 egz. publikacji  w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

 

Kryterium oceny ofert:
cena – 60 %
doświadczenie – 40 %
Termin składania ofert upływa 26 maja o godz. 12.00
Szanowni Państwo,
w załączniku przekazujemy odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych złożeniem ofert, są to wyjaśnienia dotyczące zapytanie ofertowego nr 35/1.18/2011 na druk 700 egz. publikacji w ramach projektu “Tworzenie i rozwijanie standardów   

usług i pomocy społecznej”.