Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 3/7.4/2011

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/7.4/2011 na przygotowanie i przeprowadzenie badań ilościowych na terenie powiatu płockiego do 08 lipca 2011 r. w ramach projektu “Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój”.

Termin składania ofert: 17.06.2011 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/7.4/2011.doc

Zapytanie ofertowe nr 3/7.4/2011.pdf

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zamieszczonego zapytania ofertowego nr 3/7.4/2011 uszczegóławiamy warunki zamówienia.
Szacowana wartość zamówienia: powyżej 14.000 euro
Metoda: Komputerowo Wspomagany Wywiad Telefoniczny (CATI). Badanie zostanie zrealizowane w profesjonalnym studio przeznaczonym do badań CATI
Kwestionariusz wywiadu: ok. 30 pytań
Średni czas trwania wywiadu: ok. 10 minut
Próba losowa, warstwowana ze względu na podział terytorialny
Obszar: głównie subregion płocki i  porównanie z Warszawą i  innym subregionem woj. mazowieckiego np. radomskim
Liczebność próby 300 do 500 podmiotów/instytucji ( pozarządowe, JST, szkoły, uczelnie, jednostki działające w obszarze polityki społeczne, ekonomii społecznej, edukacji, kultury)

W wyniku zakończonej procedury wyboru ofert na przygotowanie i przeprowadznie badań ilościowych na terenie powiatu płockiego do 08 lipca ( termin przedłużony) informujemy:
1.    Wybrany wykonawca:Nazwa: Biostat Piszczek, Wolny sp. j.

ul. Kościuszki nr 32/34c, lok. 4,   44-200 Rybnik”

Pozostałym oferentom dziękujemy za przystąpienie do postępowania.
Protokół_3.pdf