Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 45/1.18/2011

Stowarzyszenie CAL ogłasza zapytanie ofertowe nr 45/1.18/2011 na wyłonienie autora ekspertyzy prawno-ustawowej dotyczącej programów aktywności lokalnej (PAL) w gminach miejskich (małych, średnich i dużych)

Kryterium oceny Wykonawcy:
Kryterium Waga
1.   Cena ofertowa. 60%
1.   Doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia i koordynowania badań w obszarze polityki społecznej. 20%
2.   Doświadczenie Wykonawcy w napisanych publikacjach lub artykułach z zakresu polityki społecznej. 20%
Termin nadsyłania ofert upływa 6 lipca o godz. 12.00
Zapytanie_ofertowe_45.doc
Zapytanie_ofertowe_45.pdf

Protokół_45.pdf