Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 46/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na prowadzenie warsztatów w społecznościach lokalnych (w gminach i powiatach) w subregionie Wzgórza Dalkowskie w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

 

Kryteria oceny ofert:

1. Cena ofertowa

100 %

Termin składania ofert: 11.07.2011 godz. 11:00

Zmiana 1

Zapytanie ofertowe nr 46/5.3/2011 pdf po zmianach

Zapytanie ofertowe nr 46/5.3/2011 doc. po zmianach

 

Protokół do zapytania nr 46/5.3/2011