Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 4/7.4/2011

Przesyłam zaproszenie do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/7.4/2011 na
opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego – klastra podmiotów ekonomii społecznej
w ramach projektu “Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój”.
Termin składania ofert: 20.06.2011 r.
Zapytanie_klaster_20czerwiec.doc
Zapytanie_klaster_20czerwiec.pdf