Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 47/1.18/2011

Stowarzyszenie CAL ogłasza zapytanie ofertowe nr 47/1.18/2011 na wykonanie ekspertyzy prawno-ustawowej dot. wyodrębnienia środowiskowej pracy socjalnej w ośrodkach pomocy społecznej w małych gminach (do 25 tys. mieszkańców)

Kryterium oceny ofert:
Kryterium Waga
1. Cena ofertowa. 60%
1.   Doświadczenie Wykonawcy w pracy w jednostkach pomocy społecznej na poziomie samorządu gminnego” 20%
2.   Doświadczenie praktyczne Wykonawcy w realizacji działań w zakresie programów aktywności lokalnej i projektów aktywizujących klientów jednostki pomocy społecznej. 20%
Termin nadsyłania ofert upływa 7 lipca 2011 o godz. 12.00

Zapytanie_ofertowe_praca_srod_male_47.doc

Zapytanie_ofertowe_praca_srod_male_47.pdf

Protokół_47.pdf