Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 48/1.18/2011

Stowarzyszenie CAL ogłasza zapytanie ofertowe nr 48/1.18/2011 na opracowanie ekspertyzy prawno-ustawowej dotyczącej programów aktywności lokalnej (PAL) w gminach wiejskich.

Kryterium oceny ofert:
Kryterium Waga
1.   Cena ofertowa. 60%
1.   Doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia i koordynowania badań z zakresu polityki społecznej 20%
2.   Doświadczenie Wykonawcy z zakresu przygotowywania lub realizacji programów aktywności lokalnej bądź innych programów z zakresu polityki społecznej na szczeblu samorządu lokalnego lub doświadczenie z zakresu superwizji pracy ośrodków pomocy społecznej w obszarach związanych z realizacją lokalnych programów polityki społecznej. 20%
Termin nadsyłania ofert upływa 7 lipca o godz. 12.00

Zapytanie_ofertowe_PAL_gminy_wiejskie_48.doc

Zapytanie_ofertowe_PAL_gminy_wiejskie_48.pdf

 Protokół 48