Aktualności

Zapytanie ofertowe nr: 5/1.18/2010

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia stałej usługi tłumaczeń pisemnych. Nr zapytania ofertowego: 5/1.18/2010
Ogłaszamy rozpoczęcie przyjmowania ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 5/1.18/2010
  1. Przedmiot zamówienia: świadczenie stałej usługi tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na angielski.
  2. Kryterium oceny – cena i doświadczenie.
  3. Termin składania ofert – 21 października 2010 r. do godziny 15:00