Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 53/1.18/2011

Informujemy o ogłoszeniu zapytania ofertowego na nr 53/1.18/2011 tłumaczenie ustne konsekutywne (angielsko-polskie, polsko-angielskie) w czasie trzech wyjazdów studyjnych do Wlk. Brytanii w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa – 50%

Doświadczenie Wykonawcy w wykonaniu ustnych usług tłumaczeniowych z języka angielskiego na polski i/lub z języka polskiego na język angielski – 50%

Termin składania ofert upływa: 27 lipca 2011, o godz. 12.00

 

Zapytanie_ofertowe_53_1.18_2011.doc

Zapytanie_ofertowe_53_1.18_2011.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 53/1.18/2011 ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE