Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 54/1.18/2011

Szanowni Państwo,

Informujemy o ogłoszeniu zapytania ofertowego nr 54/1.18/2011 na

opracowanie ekspertyzy prawno-ustawowej dotyczącej programów aktywności lokalnej (PAL) w gminach wiejskich w ramach projektu w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Kryterium oceny ofert:

Kryterium

Waga

1.   Cena ofertowa.

60%

1.   Doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia i koordynowania badań z zakresu polityki społecznej

20%

2.   Doświadczenie Wykonawcy z zakresu przygotowywania lub realizacji programów aktywności lokalnej bądź innych programów z zakresu polityki społecznej na szczeblu samorządu lokalnego lub doświadczenie z zakresu superwizji pracy ośrodków pomocy społecznej w obszarach związanych z realizacją lokalnych programów polityki społecznej.

20%

Termin nadsyłania ofert upływa 29.07.2011, o godz. 12.00

Zapytanie ofertowe nr 54/1.18/2011.doc

Zapytanie ofertowe nr 54/1.18/2011.pdf

Protokół nr 54