Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 54/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na prowadzenie warsztatów w społecznościach lokalnych (w gminach i powiatach) w subregionie Nadwiślańskim w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Kryteria oceny ofert: 

1. Cena ofertowa

100 %

Termin składania ofert: 29.08.2011 godz. 13:00

Zapytanie nr 54/5.3/2011 doc.

Zapytanie nr 54/5.3/2011 pdf

Protokół 54