Aktualności

Zapytanie ofertowe nr: 6/1.18/2010

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia jednorazowej usługi tłumaczenia pisemnego. Nr zapytania ofertowego: 6/1.18/2010
Ogłaszamy rozpoczęcie przyjmowania ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 6/1.18/2010
  1. Przedmiot zamówienia: świadczenie jednorazowej usługi tłumaczenia pisemnego, zwykłego tłumaczenia z języka angielskiego na język polski.
  2. Kryterium oceny – cena i doświadczenie.
  3. Termin składania ofert – 21 października 2010 r. do godziny 15:00
zapytanie nr 6/1.18/2010 doc
załącznik nr. 7
wyjaśnienie nr. 2 na zapytanie ofertowe nr. 6/1.18/2010 doc