Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 65/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na Moderatora Forum w gminie Ryjewo w subregionie Nadwiślańskim w dniu 10.09.2011 w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

 

Kryteria oceny ofert:

1. Cena ofertowa

100 %

Termin składania ofert: 05.09.2011 godz. 14:00

Zapytanie ofertowe nr 65/5.3/2011_po zmianie.doc

Zapytanie ofertowe nr 65/5.3/2011_po zmianie.pdf 

Zmiana nr 1