Aktualności

Zapytanie ofertowe nr: 7/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na organizację spotkań w subregionie Wzgórza Dalkowskie w 2011 roku.

Nr zapytania ofertowego: 7/5.3/2011

Ogłoszenie rozpoczęcia przyjmowanie ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 7/5.3/2011

1.      Przedmiot zamówienia: Organizację wydarzeń w subregionie Wzgórza Dalkowskie: spotkań plenarnych (tzw. Forów) oraz sesji roboczych jedno i dwudniowych (tzw. LAS-ów – Laboratoriów Animacji Społecznej) w 2011 roku

2.      Kryteria oceny: cena i doświadczenie

3.      Termin składania ofert: 24 lutego 2011 rok, godz. 15.00

Zmiana 1 zap.7.5.3.2011.pdf

ZAPYTANIE_OFERTOWE_7.5.3.2011.pdf

ZAPYTANIE_OFERTOWE_7.5.3.2011.doc

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 7/5.3/2011 na organizację wydarzeń w subregionie Wzgórza Dalkowskie, wybrana została firma Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego.

protokół 7_5.3_2011.pdf