Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 8/1.18/2010.

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi: przygotowanie do druku i druk 700 egz. publikacji (katalogu aktywnych społecznosci) .

Nr zapytania ofertowego: 8/1.18/2010.

Ogłaszamy rozpoczęcie przyjmowania ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 8/1.18/2010.

Przedmiot zamówienia: przygotowanie do druku i druk 700 egz. publikacji (katalogu aktywnych społecznosci) .

Kryterium oceny – cena i doświadczenie. Termin składania ofert – 8 grudnia 2010, do godz. 15.00

ZAPYTANIE OFERTOWE Katalog_dobrych_praktyk_1122010.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE_Katalog_dobrych_praktyk_1122010.pdf

Odpowiedz_1.doc

Odpowiedz_1.pdf

Odpowiedz_2.doc

Odpowiedz_2.pdf

Protokół_8.doc

Protokół_8.pdf