Aktualności

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku – Lider ds. partnerstw (projekt: AKCJA AKTYWIZACJA) – wyniki

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem jest realizacji usługi Lidera ds. partnerstw w projekcie pn. “AKCJA AKTYWIZACJA” współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wpłynęły 2 oferty. Wybrano wykonawcę: Rafał Krenz, ul. Skołuby 5/52, 20-837 Lublin. Wartość oferty: 10 080,00 zł.