Aktualności

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku z dnia 04.07.2018 r. – informacja

W zapytaniu ofertowym w ramach procedury rozeznania rynku z dnia 04.07.2018 r.
polegającym na wyłonieniu wykonawcy konspektu zajęć oraz  warsztatów kompetencji społecznych w projekcie pt. „Krok naprzód”  – nastąpiła oczywista omyłka w pkt. 4  . Kryteria oceny ofert. W 2 kryterium dotyczącym oceny konspektu zajęć zamiast zdania:  “suma punktów przyznanych przez każdego eksperta” powinno być  “średnia punktów przyznanych przez każdego eksperta”.