Aktualności

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku – usługa cateringowa (projekt: AKCJA AKTYWIZACJA) – wyniki

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania w trybie rozeznania rynku dotyczące realizacji usługi cateringowej w projekcie pn. “AKCJA AKTYWIZACJA” współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wpłynęły 2 oferty. Wybrano wykonawcę: F.H.U. AGORA Restauracja Venus. Wartość oferty: 36 000,00 zł.