Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 29/5.3/2011 na organizację wydarzeń w subregionie „Cud nad Wisłą”: spotkania plenarnego (tzw. Forum), sesji roboczych jedno i dwudniowych (tzw. LAS-ów) oraz wizyty w 2011 roku

Informacja o Zapytaniu Ofertowym nr 29/5.3/2011 organizację wydarzeń w subregionie „Cud nad Wisłą”: spotkania plenarnego (tzw. Forum), sesji roboczych jedno i dwudniowych (tzw. LAS-ów) oraz wizyty w 2011 roku Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na organizację wydarzeń w subregionie „Cud nad Wisłą”: spotkania plenarnego (tzw. Forum), sesji roboczych jedno i dwudniowych (tzw. LAS-ów) oraz wizyty w 2011 roku w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Nr postępowania: 29/5.3/2011

Kryteria oceny ofert

 

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium

Cena [C] 80% 80 pkt
Doświadczenie [D] 20% 20 pkt

Termin składania ofert:  Uwaga! Termin został przesunięty na 29.04.2011 godz. 15:00!

ZAPYTANIE_OFERTOWE_29_5.3_2011.doc

ZAPYTANIE_OFERTOWE_29_5.3_2011.pdf

Zmiana do zapytania 29/5.3/2011

Protokół do zapytania 29/5.3/2011