Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 30/5.3/2011 na usługę cateringową w subregionie Puszcza Białowieska

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na organizację warsztatów w społecznościach w latach 2011 – 2012 w gminach/powiecie w subregionie Puszcza Białowieskaw ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.Nr postępowania: 30/5.3/2011

Kryteria oceny ofert – cena ofertowa 100 %
Termin składania ofert: Uwaga! Termin został przesunięty na 6.05.2011 r. godz. 14.00

Zapytanie_na_warsztaty_30_5.3_2011.doc poprawione

Zapytanie_na_warsztaty_30_5.3_2011.pdf poprawione

Zmiana 1 do zapytania nr 30/5.3/2011

Zmiana 2 do zapytania nr 30/5.3/2011

Protokół do zapytania nr 30/5.3/2011