Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 33/5.3/2011 na usługę cateringową w Cudzie nad Wisłą

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na organizację warsztatów w społecznościach w latach 2011 – 2012 w Gminach/Powiecie w subregionie Cud nad Wisłąw ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.Nr postępowania: 33/5.3/2011

Kryteria oceny ofert – cena ofertowa 100 %

Termin składania ofert: Uwaga termin został przesunięty na 29.04.2011 godz. 15:00!

Zapytanie_na_warsztaty_33_5.3_2011.pdf

Zapytanie_na_warsztaty_33_5.3_2011.doc

Protokół wyboru wykonawcy