Aktualności

Zarażeni metodą CAL – Czarnków z Certyfikatem

“Kierownik OPS i pracownicy socjalni grają w tej samej drużynie” – tymi słowami zaczęła swoją opowieść o pracy ośrodka Ewa Kozłowicz, kierownik MOPS w Czarnkowie.

W marcu ośrodek otrzymał Certyfikat Jakości CAL. Stał się tym samym pierwszym  w Wielkopolsce, który dołączył do grona instytucji publicznych realizujących metodę CAL w swojej pracy. Jak podkreśla Ewa Kozłowicz pełny sukces w przeprowadzeniu zmiany w swojej Małej Ojczyźnie można odnieść gdy do tej samej drużyny dołączą władze miasta i inne instytucje.

„W przypadku ośrodka w Czarnkowie dwa wydarzenia wpłynęły na zmianę naszej mentalność i postawiły kropkę nad „i” w drodze do certyfikatu. Pierwsza – to organizowany przez Stowarzyszenie PISOP z Poznania cykl szkoleń „Współpraca się wszystkim opłaca” oraz – a może przede wszystkim – Projekt „Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej”, gdzie Trenerzy ze Stowarzyszenia BORIS, Stowarzyszenia CAL i Stowarzyszenia PISOP  „zarazili” nas metodą CAL. W rezultacie przy naszym ośrodku powstało Centrum Wolontariatu, bierzemy udział w „Partnerstwie  Ekonomii Społecznej Ziemi Czarnkowskiej”. W 2010 r. wspólnie z GOPS byliśmy animatorami powstania Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Przyjaciół i Ich Rodzin „Żyjmy Godnie”. Każde z tych działań to osobna historia, liczne doświadczenia, praca z ciekawymi ludźmi i motywacja do dalszych działań.”

GRATULUJEMY!

Uroczystość wręczenia Certyfikatu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie