Aktualności

Zbiórka społecznościowa dla magazynu Miasta

Magazyn Miasta, pierwszy kwartalnik w Polsce w pełni poświęcony kulturze miejskiej i różnym aspektom rozwoju miast i metropolii polskich, czekając na dotacje, organizuje zbiórkę społecznościową na opłatę produkcji i druku drugiego numeru.

Numer poświęcony jest kwestii uspołeczniania miast, analizowanej z różnych perspektyw (przedstawia m.in. pomysł Parlamentu Miast autorstwa Benjamina Barbera, różne realizacje budżetów obywatelskich, nowe modele zarządzania miastem i znaczenie nowych technologii w zbieraniu wiedzy o nim, wpływ kultury na rozwój lokalny oraz rolę idei „dobra wspólnego” w wyznaczaniu kierunków zmian; przeczytacie też m.in. o placach zabaw, projektowaniu dla społeczności, ogródkach działkowych, handlu ulicznym oraz rewitalizacji. Redakcja nie zapomniała oczywiście o estetyce przestrzeni i przestrzeniach publicznych jako narzędziach życia społecznego. Prezentuje ona różne aspekty tych kwestii, patrząc na nie zarówno z perspektywy polskiej, oczami autorów Karty Przestrzeni Publicznej i Rezolucji Lubelskiej oraz organizacji Miasto Moje A W Nim walczącej z reklamami wielkoformatowymi, jak i zagranicznej, przedstawiając m.in. nowojorską fundację Project For Public Spaces i brytyjską organizację Design Council). Design Council jest też strategicznym partnerem numeru. Do spisu treści dołożona została także nowa, stała rubryka – Okiem Radnego. Inauguruję ją tekst Mariusza Wiśniewskiego, radnego Poznania z klubu PO, poświęcony programowi rewitalizacji śródmieścia Poznania. Jak każdy numer, tak i ten dystrybuowany będzie m.in. wśród pracowników urzędów miejskich i samorządów w Polsce).
PDF pierwszego numeru pobrać można na stronie

http://ibpp.pl/i/file/miasta_17.08.pdf

Wesprzyjcie Miasta, każda złotówka się liczy!

Więcej informacji o magazynie, drugim numerze i zbiórce:

 http://polakpotrafi.pl/projekt/magazyn-miasta