Aktualności

Zielonka Super Samorządem 2011

Współpraca Gminy Zielonka z Zielonkowskim Forum Samorządowym zaowocowała tytułem Super Samorządu 2011. Spośród 153 kandydatów jury wybrało 5 najlepiej działających  samorządów.  Jesteśmy szczególnie dumni z tego wyróżnienia, gdyż Zielonka współpracuje również z CALem przy projekcie „Decydujmy razem”.

Podwarszawska Zielonka jest jednym z pięciu laureatów konkursu zorganizowanego w ramach akcji “Masz Głos, Masz Wybór” – ogólnopolskiego projektu Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Do konkursu przystąpiła we współpracy z Zielonkowskim Forum Samorządowym. Głównym celem współpracy samorządu z Forum jest budowa dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi, a w szczególności poprawa zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy oraz skuteczniejszy przepływ informacji na poziomie lokalnym. Zielonka bardzo dobrze poradziła  sobie z czterema zadaniami konkursu. Pierwsze polegało na opracowaniu sposobu komunikacji pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami. Drugie zadanie to opracowanie założeń prowadzenia przez gminę konsultacji społecznych, szczególnie w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej. Trzeci punkt zakładał zorganizowanie  posiedzenia rady lub komisji z udziałem mieszkańców. Ostatnie zadanie miało na celu zaangażowanie mieszkańców w proces realizacji planów gminy na 2012 r. Władze gminy zorganizowały spotkania, na którym Burmistrz prezentował założenia budżetowe na przyszły rok. W Zielonce spotkań takich było 10.

Wg. werdyktu jury: Zielonkowskie Forum Samorządowe i władze samorządowe Zielonki nagrodzone za przeprowadzenie licznych otwartych dyskusji mieszkańców z władzami w całym mieście, za akcję “Porozmawiajmy o mieście”, w której wraz z lokalnymi organizacjami planowano organizacje przestrzeni miejskiej, za przygotowanie ulotki “Jak kontaktować się z urzędem”, którą rozdawano m.in. w sklepach, a także za relacje z sesji Rady Miasta w telewizji Zielonka i utworzenie e-mailowej skrzynki pocztowej na pytania i sugestie mieszkańców.

Inne narzędzia  do komunikacji z mieszkańcami wykorzystane w Zielonceto m.in.: strona internetowa, informator SMS Zielonka, transmisje obrad Rady Miasta oraz profil Miasta na portalu społecznościowym,

Gala z wręczeniem nagród odbyła się 23 lutego 2012, w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski wręczył burmistrzowi Grzegorzowi Dudzikowi nagrodę Super Samorząd 2011.

Gmina Zielonka to gmina współpracująca z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, poprzez udział w Projekcie „Decydujmy Razem” W modelu CAL stanowi część subregionu „Cud nad Wisłą” Obecnie w gminie trwają warsztaty konsultacyjne poświęcone wypracowywaniu  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w ramach programu zrównoważonego rozwoju. Więcej o Decydujmy razem: www.decydujmyrazem.pl

Film z Gali Wręczenia Nagród: http://www.youtube.com/watch?v=Cg7vcknFpT8&feature=youtu.be

Bernadetta Jamróz