Aktualności

Zwierzę polityczne w społeczeństwie sieci

Jaki jest wirtualny obywatel? Czy w Internecie jest możliwa współpraca w imię wspólnego celu? Autonomia w sieci. Czy pokolenie Y to zbiór niezależnych użytkowników www, czy wspólnota zbudowana w wirtualnej rzeczywistości?

– To tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone w trakcie spotkania promującego rocznik naukowy „Zoon Politikon”: „Zwierzę polityczne w społeczeństwie sieci”.” Wydarzenie odbędzie się 12 czerwca o godz. 18.00 w Warszawie, w klubokawiarni „Znajomi Znajomych”, przy ul. Wilczej 58a.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Decydujmy Razem”. W programie spotkania zaplanowano prezentację wydawnictwa „Zoon Politikon” oraz dyskusję panelową. Punktami wyjścia polemiki będą zagadnienia obywatela i obywatelskości oraz autonomii, którym poświęcono dotychczasowe numery rocznika. Prowadzący spotkanie – Edwin Bendyk z tygodnika „Polityka” podejmie z zaproszonymi gośćmi dyskusję dotyczącą możliwości oraz znaczenia partycypacji w sieci.
Obok Edwina Bendyka udział w dyskusji wezmą:
  • Prof. dr hab. Paweł Dybel – profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz ISNS UW, recenzent „Zoon Politikon”,
  • dr Mirosław Filiciak – medioznawca, adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, redaktor kwartalnika „Kultura Popularna”,
  • dr Justyna Hofmokl – socjolog, współzałożycielka i koordynatorka Creative Commons Polska,
  • Maciej Budzich, obserwator oraz komentator nowych mediów, autor bloga mediafun.pl

Ramowy program spotkania:

1. prezentacja projektu „Decydujmy razem”: 10 min.

2. prezentacja pierwszego i drugiego numeru rocznika ZOON Politikon: 10 min.

3. dyskusja panelowa: 1,5 godz.

Pobierz program spotkania

Tematy dyskusji:

Wirtualny obywatel

•Jakie jest współczesne społeczeństwo obywatelskie – czy jest aktywne głównie w sieci, czy i jak często przenosi swoją działalność do realnego świata?
•Jak przejawia się aktywność obywateli w sieci? Jakie narzędzia – i po co – wykorzystują?
•Czy mówiąc o wirtualnym obywatelu mamy na myśli tylko młode pokolenie?
•Jak wykorzystać narzędzia internetowe, by służyły większej aktywności obywatelskiej oraz partycypacji?

Autonomia w sieci

•Czy Internet daje poczucie niezależności? Czy buduje poczucie wspólnoty? Czy wirtualne społeczności chętnie współpracują?
•Czy można mówić o nowych formach mobilizacji społecznej (nieposłuszeństwo w sieci)?
•Jaka jest siła Internetu, jako platformy porozumiewania się współczesnych obywateli?
•Jakie są współczesne formy uczestnictwa w demokracji?

Pokolenie Y wobec partycypacji

•Czy pokolenie Y to zbiór wolnych, niezależnych użytkowników Internetu, czy wspólnota zbudowana w sieci?
•Czy i co obchodzi młode pokolenie? Co je mobilizuje? Na co chcą mieć wpływ? Czy chcą współdziałać na rzecz ważnej dla nich sprawy? Czy chcą się angażować w sprawy publiczne?
•Czy istnieje partycypacja w sieci?
•W czym tkwi siła pokolenia Y? Czy prowadzą życie poza siecią? Jakie są jego słabe strony?

„Zoon Politikon”

Zawartość merytoryczna rocznika naukowego „Zoon Politikon” nawiązuje do arystotelesowskiej tradycji myślenia o sprawach społecznych i życiu publicznym. Pismo łączy w sobie zarówno tematykę kluczowych kwestii podejmowanych podczas realizacji projektu „Decydujmy razem”, jak i cyklicznych seminariów organizowanych przez Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych pod wspólnym tytułem „Teoria i praktyka lokalnych polityk publicznych”.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu: „Zwierzę polityczne w społeczeństwie sieci”  zapraszamy do wypełnienia formularza

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 czerwca br. do godz. 14.00. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Decydujmy Razem” i jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Patronami medialnymi projektu są: Dziennik „Rzeczpospolita”; TVP Info; Tygodnik „Przegląd”; Portal ngo.pl oraz Gazeta Samorządu i Administracji.

Patronat merytoryczny nad panelem dyskusyjnym: kwartalnik Trzeci Sektor.