Aktualności

Wysokie standardy współpracy z NGO w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Rozpoczynamy rekrutację na cykl bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „Wysokie standardy współpracy z NGO w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”

Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i UD Praga-Południe.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do organizacji pozarządowych działających na terenie Pragi-Południe – posiadających tutaj siedzibę i/lub pracujących na rzecz mieszkańców dzielnicy. Program spotkań obejmuje zagadnienia związane nie tylko z bieżącą działalnością NGO (np. dot. sprawozdań finansowych i merytorycznych dotacji miejskich), ale także kurs mediacji,  nawiązywania trwałych partnerstw lokalnych i międzynarodowych. Spotkania odbywać się będą w siedzibach partnerów projektu od połowy marca 2014.

Rekrutacja trwa!!!

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: ewelinab@cal.org.pl lub składać bezpośrednio w biurze projektu CAL: ul. Paca 40, pokój nr 3.

Więcej o projekcie w zakładce Projekty/Lokalne.

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

Formularza zgłoszeniowy

Formularz PEFS

Tematy spotkań