Aktualności

AS-y animacji w Białymstoku

Co to znaczy, że społeczność jest aktywna? Jak włączyć młodzież w kultywowanie regionalnych tradycji? Kto może zostać liderem lokalnej społeczności? O tym wszystkim porozmawiamy we wtorek w Odeonie.

Lokalni działacze opowiedzą o swoich inicjatywach (Marta Zajkowska o tym, jak porwała Białystok na parkiet, Sława Tarkowska o wielkich działaniach w małych świetlicach, Danuta Bagińska o tym ubarwianiu życia na wsi). Spotkanie poprowadzi Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych. Głos zabierze też Marta Jasińska – koordynatorka Programu Aktywne Społeczności będącego inicjatywą Stowarzyszenia CAL. W dyskusji weźmie udział piętnastu animatorów z całej Polski – laureatów Konkursu im. Radlińskiej.

Spotkanie połączone będzie z prezentacją nowej publikacji Stowarzyszenia CAL: “Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk”. Książka jest zbiorem 30 opowieści o tym, jak działają prężne społeczności lokalne – również te z Podlasia. To opisy tego, jak idee współpracy, otwartości, solidarności można realizować w działaniu. Katalog do pobrania TUTAJ. Wersja papierowa będzie do wzięcia na spotkaniu.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą działać w swojej społeczności, zmieniać otaczającą rzeczywistość i wspierać aktywność lokalną!

WTOREK, 29 marca, godz. 18, Odeon Jazz Klub, ul. Akademicka