Aktualności

CAL w Policach świętuje Dzień Sąsiada!

Pomysł organizowania Dnia Sąsiada podchwyciły CALe w całej w Polsce. I tak Dzień Sąsiada dotarł do Polic w woj. zachodnio-pomorskim.

W 2009 roku Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL po raz pierwszy zainicjował ruch sąsiedzki (www.inicjatywysasiedzkie.pl) na terenie Warszawy w ramach SCWO (Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej – www.centrumwspolpracy.org.pl). Celem było wzmacnianie więzi sąsiedzkich pomiędzy mieszkańcami Warszawy. Pobudzano sąsiadów do wspólnego działania, organizowania swoich społeczności. Ten pomysł podchwyciły również ośrodki CAL w Polsce. I tak Dzień Sąsiada dotarł do Polic w woj. zachodnio-pomorskim.

Pomysł zorganizowania powyższej inicjatywy wyszedł od Rady Osiedla nr 2 oraz mieszkańców zamieszkałych na osiedlu Stare Miasto, a w szczególności ulic: Nowopol, Słowiańska, Mazurska. Mieszkańcy tych ulic podczas wcześniejszych spotkań obywatelskich opowiedzieli, że ulice przy których zamieszkują są oddalone od centrum osiedla Stare Miasto i nic u nich się nie dzieje. Ponadto na tym osiedlu mieszka dość znaczna liczba osób starszych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że bardzo dużo wydarzeń, inicjatyw kulturalnych w większości realizowanych jest w „nowej” części miasta. Mieszkańcy z tych ulic najczęściej nie są w stanie w nich uczestniczyć z uwagi na znaczną odległość od swojego miejsca zamieszkania. Podczas spotkań z mieszkańcami przewodnicząca RO nr 2 – Pani Krystyna Seweryńczyk oraz pracownicy zespołu Organizowania Środowiska Lokalnego w OPS Police przedstawili uczestnikom spotkań ideę organizowania Dnia Sąsiada.

W rezultacie mieszkańcy osiedla Stare Miasto mieli swoje święto! Na miejsce zorganizowania „Dnia Sąsiada” został wybrany plac zabaw przy ul. Nowopol. Zgodnie z propozycją mieszkańców nie zabrakło w tym dniu atrakcji dla dzieci i dorosłych. Bardzo dużo osób zamieszkałych przy okolicznych ulicach zaangażowało się w przygotowanie tego wydarzenia. Panie upiekły ciasta, zrobiły sałatki, którymi częstowano wszystkich mieszkańców. Panowie z Rady Osiedla nr 2 wraz z mieszkańcami zaangażowali się w obsługę techniczną imprezy: rozkładali namioty, ustawiali ławki i stoły, podłączali sprzęt grający. Co ciekawe, że jeden z mieszkańców umożliwił nam dostęp do źródła energii ze swojego mieszkania. Podczas całego spotkania obsługą grilla zajmowali się mieszkańcy. Okoliczni sąsiedzi wynieśli stoły i krzesła ze swoich mieszkań. Spotkanie sąsiedzkie było doskonałą okazją do rozmowy o sprawach dotyczących życia we wspólnej przestrzeni. Sąsiedzi dyskutowali o tym, co można by zrobić dla drugiego sąsiada, tak by żyło się lepiej. Aby ułatwić mieszkańcom wyrażanie swoich potrzeb, pomysłów, problemów, przedstawiciele Rady Osiedla nr 2 zorganizowali skrzynkę pocztową do której mieszkańcy mogli wrzucać swoje listy. W zorganizowanie sąsiedzkiego spotkania oprócz mieszkańców zaangażowali się wolontariusze z Gimnazjum nr 3, którzy przygotowali konkursy i zabawy dla dzieci. Zabawy z chustą animacyjną przygotowane przez przedszkolanki z Przedszkola Publicznego nr 1 cieszyły się bardzo dużym powodzeniem wśród dzieci, a także ich rodziców. Młodzież oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej przy RO nr 2 prezentowały swoje wokalne umiejętności.

W trakcie trwania sąsiedzkiego spotkania wszyscy uczestnicy mieli możliwość dokonania wpisu do pamiątkowej kroniki. Dla wszystkich organizatorów najbardziej satysfakcjonujące było przybycie na plac zabaw osób, które do tej pory bardzo rzadko wychodziły ze swoich mieszkań. Na zakończenie mieszkańcy wyrazili swoją gotowość do przygotowania sąsiedzkiego święta w przyszłym roku.

 Anna Malinowska

Anna Maciaszek oraz Joanna Siedlarz

Organizatorki Społeczności Lokalnej

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach