Aktualności

CALe ponad granicami

W ostatnim tygodniu października na terenie gminy Brzeszcze i w Krakowie zrealizowana została pierwsza część projektu „Animatorzy społeczni w działaniu – stosowanie nowych metod aktywizowania społeczności lokalnych w Polsce i Rosji”. Do Małopolski przyjechało 12 animatorów społecznych zza naszej wschodniej granicy.

Podczas  siedmiodniowej wizyty studyjnej gościliśmy animatorów i animatorki z Niżnego Nowogrodu, Kirowa, Arzamasu i Penzy. Wszystkie te miasta położone są na brzegu jednej z największych rzek Europy – Wołgi. Uczestnicy, którzy przyjechali do Polski to ludzie aktywni, szukający sposobów na  zaaktywizowanie społeczności, tworzenie otwartych instytucji publicznych, wspierający inicjatywy wychodzące od mieszkańców. Swoim działaniem chcą przełamać powszechne wśród obywateli Rosji przekonanie, że nic od nich nie zależy.

Metoda  CAL w regionie skąd przyjechali uczestnicy wizyty jest znana już od co najmniej czterech lat. To dzięki realizowanym wspólnie z polskimi organizacjami projektom międzynarodowym, zainicjowanym przez Stowarzyszenie BORIS i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Rosjanie skutecznie wdrażają animacyjną metodę pracy w środowisku lokalnym na bazie społecznych samorządów terytorialnych, zadaniem których jest integracja i aktywizacja mieszkańców w poszczególnych dzielnicach dużych miast, podwórkach osiedlowych.  Rosjanie znaleźli nawet swój sposób na rozwinięcie skrótu CAL: Centra Aktywnych Ludzi.

W ramach wizyty pokazaliśmy gościom małopolskie społeczności lokalne – otwarte i aktywne, solidarne i bezpieczne, kreatywne i różnorodne. Spotkaliśmy się z pracownikami ośrodków kultury i ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych,  biznesu, animatorami i liderami lokalnymi wspólnie pracującymi na rzecz rozwoju swoich społeczności.

Co najlepiej zostało zapamiętane? Co zabiorą ze sobą uczestnicy wizyty do swoich miast? Jak wygląda Polska w ich oczach? Jakie działania przeniosą do swoich społeczności? Poniżej kilka refleksji Rosjan po wizycie nad Wisłą i ich sposób widzenia Polski:

Odpowiedzi uczestników można zawrzeć w kilku kluczowych hasłach:

 • Bardzo mały dystans między władzą lokalną a społecznością
 • Duże wsparcie dla inicjatyw oddolnych
 • Dbanie o jakość przestrzeni publicznej

Kilka odkryć:

 • W sferze pomocy społecznej jest miejsce na wolontariat
 • Instytucje publiczne mogą być prospołeczne
 • Diagnoza środowiska i badanie potrzeb mieszkańców jest niezbędna przed realizacją jakiekolwiek inicjatywy
 • Biblioteka lokalna może być miejscem, które nie ogranicza się wyłacznie do wypożyczania książek
 • Rewitalizacja jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych powinna być wpisana w dokumenty planowania miast

Poza tym Polska to kraj, w którym:

 • Ludzie  są otwarci, uśmiechnięci, współpracujący i  gościnni
 • Panuje porządek  –   tramwaje w Krakowie odjeżdżają zgodnie z rozkładem jazdy
 • Na ulicach jest czysto – przez cały okres pobytu gości w Polsce
 • Inaczej niż w Rosji, Policja nie stoi na każdym rogu w celu wymuszania na kierowcach łapówek

Dziękujemy gospodarzom wizyty:
Gmina Brzeszcze: Ośrodek Kultury w Brzeszczach, Biblioteka Publiczna Ośrodka Kultury w Brzeszczach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, Urząd Miejski Gminy Brzeszcze, Koło Gospodyń Wiejskich w Jawiszowicach, Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Kraków: Małopolski Instytut Kultury, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida , Fundacja BIS, Teatr Figur Kraków.

Przed nami druga część projektu i wyjazd ośmiu animatorów społecznych z Polski do Niżnego Nowogrodu.  Projekt „Animatorzy społeczni w działaniu  –  stosowanie nowych metod aktywizowania społeczności lokalnych w Polsce i Rosji” realizowany jest w partnerstwie ze stowarzyszeniem  Służba (Служение) z Niżnego Nowogrodu. Projekt finansowany jest przez Fundację Batorego.