Aktualności

Certyfikat Jakości CAL przyznany wyjątkowej bibliotece

Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich otrzymała Certyfikat CAL. Wręczenie odbyło się na posiedzeniu Rady Miasta, w którym uczestniczył Prezydent – Stanisław Korfanty.

W dniu 23 lutego na posiedzeniu Rady Miasta odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Jakości CAL  dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich. Certyfikat wręczyła Teresa Jankowska, członkini zarządu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.  Prezydent miasta podkreślił sukces jaki odniosła biblioteka przez złożenie wniosku o przyznanie nagrody  pieniężnej dla  jej pracowników.

Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich jest unikalnym ośrodkiem aktywności lokalnej. Profil jej działalności sięga o wiele dalej niż wypożyczanie książek. Stanowi ona połączenie centrum informacyjnego i kulturalnego, które realizuje m.in. projekty aktywizujące lokalną społeczność w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych oraz podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Uzyskanie Certyfikatu CAL umożliwi Piekarskiej Bibliotece wymianę doświadczeń z innymi Ośrodkami Certyfikacyjnymi z całej Polski, a także udział we wszystkich działaniach organizowanych przez Centrum.

Więcej na temat Biblioteki w Piekarach Śląskich można dowiedzieć się z wywiadu z dyrektorką instytucji – Aleksandrą Zawalską-Hawel: 

Centra Aktywności Lokalnej to sieć instytucji nowego typu, opartych na wartościach społecznej więzi i współpracy, obdarzonych kapitałem zaufania, które stają się zapleczem rozwoju i zmiany w środowiskach lokalnych. Instytucje publiczne, realizujące standardy CAL stanowią inspirację i mobilizację do tworzenia przestrzeni nowych relacji, uruchamiają pozytywne zmiany w środowisku lokalnym, odkrywają siłę swoich społeczności.

Anna Warwas

Fot. Adam Mikosz